logga

Eldningsolja Sommar

E10 (sommarkvalitet) har begränsade köldegenskaper och är därför avsedd att lagras på ett frostfritt ställe, inomhustank eller isolerad tank. Energiinnehållet i en liter Eldningsolja E10 är ca 10kWh. 


Eldningsolja Vinter

E32 (vinterkvalitet) har mycket goda köldegenskaper och väljs när tank eller oljerören inte ligger frostfritt. E32 har lite lägre energiinnehåll, densitet samt viskositet än E10. Brännarens inställning när det gäller luft och oljetryck, är olika i förhållande till vilken kvalitet som levereras. (E10 eller E32). 


En oljas goda köldegenskaper kan lätt försämras av kondensvatten. Kontrollera innan kylan kommer och gör vid behov en tankrengöring.

Petroleumprodukter till villor, fastigheter, jordbruk, trädgårdsmästaren och industrier. 

Leveransveckans pris:          Vecka

15 Beställ  3 arbetsdagar
före leverans
Villapriset för eldningsolja sommar:     12.300 :- kr/m3 inkl moms.
Villapriset för eldningsolja vinter:     12.600 :- kr/m3 inkl moms.


Delbetalning

Ni som är villakund kan utnyttja vår delbetalning.


© Oljebolaget i Skåne AB -