logga

Dieselolja


Shell CityDiesel uppfyller kraven enligt bästa miljöklass (Mk-1). Svavelhalten är en femtedel av den för standarddiesel. Även halten av de skadliga polyaromaterna är avsevärt lägre jämfört med den för standarddiesel. Bränslets sammansättning ger en mer fullständig förbränning vilket leder till renare avgaser.

© Oljebolaget i Skåne AB -