logga

effecta-logga

vedpanna vedpannabild kopiera
Effecta WoodyEffecta Woody är konstruerad för vedeldning mot 
ackumulatortank. Genom att använda ett fläktsystem 
som suger ut rökgaserna genom förbrännings-zonerna 
borgar pannan för stabil förbränning med hög verkningsgrad. 
Eldstaden är bredare ned mot den keramiska insatsen än i 
överdelen av eldstaden, genom att använda en konisk eldstad 
minskar man de hakningar och driftsstörningar som kan 
uppkomma under en eldning. Detta medför ett stabilt 
effektuttag och en säker uppvärmning av ackumulatortanken. 
Vid upptändning och ilägg i pannan öppnas direktspjället 
automatiskt, den sugande fläkten förhindrar att rök smiter 
ut i 
pannrummet. 

Funktion och miljö


En miljögodkänd keramisk vedpanna släpper endast ut en 
bråkdel av skadliga ämnen jämfört med äldre teknik.


Effecta Woody brinner med omvänd fläktstyrd förbränning. 
Luft sugs 
in i den rymliga eldstaden på 140 liter där veden 
torkas och förgasas. Gasen sugs därefter ner i en spalt i 
keramiken där förbränningsluft tillsätts, gasen antänds och 
lågan slutförbränns i brännkammaren under så höga 
temperaturer som 1100 grader. De heta gaserna kyls 
därefter av i konvektionsdelen och överför sin energi 
till pannvattnet som laddas 
över till ackumulatorn.


Eldas mot ackumulatortank

Effecta Woody skall eldas mot en eller flera 
ackumulatortankar på en sammanlagd volym av minst 
1500 liter. 
Enkel att använda och snygg att se på Den genomtänkta 
manöverpanelen är enkel att förstå och ger full kontroll över 
panndriften. Pannan levereras med monterade ytterplåtar 
och färdigkopplat elsystem. Det yttre på Effecta Woody 
har designats för att göra även pannrummet till finrum. Vi 
tycker att det skall vara en fröjd för ögat då man gör det 
varmt och skönt hemma.
woodysystem

© Oljebolaget i Skåne AB -