logga


logolandyvent
Landy 2001 DW ™


Kvalitetsskorsten med 32 mm isolering

LANDY 2001 DWTM har ett mycket brett användningsområde och är lika lämplig som villaskorsten för pellets- olja- eller vedeldning som vid installationer i industriella anläggningar. Rökröret är tillverkat av 0,6 mm rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404 alternativt EN 1.4301. Yttermanteln finns i utförande som rostfri blank eller pulverbrännlackerad i svart eller grått.

Skorstenen bärs upp av yttermanteln och rökröret är helt separerat från yttermanteln vilket gör att varje del tar upp sin egen expansion och därmed behöver ingen hänsyn tas till skorstenens längdutveckling. Konstruktionen innehåller på så sätt heller inga värmebryggor vilket gör att den snabbt kommer upp i arbetstemperatur. Det ger snabbt en bra funktion och minimerar risken för kondens.

LANDY 2001 DW® skall inomhus omges av temperaturskyddande omslutning (schakt) om den maximala rökgastemperaturen överstiger 250°C. Detta krävs inte i det rum eldstaden är belägen. Detta innebär att skorstenen kan monteras utan schakt när den används ansluten till exempelvis pelletsanläggningar.Landy 2001 DW Pellets - en perfekt skorsten för pelletskaminer


Valet av skorstenen vid installation av pelletskamin är precis lika viktigt som vid vedeldade kaminer och pannor.

Rökgastemperaturen från pelletskaminer är relativt låg. Därför skall skorstenen vara välisolerad för att så snabbt som möjligt uppnå och behålla rätt temperatur och därmed ge optimal dragfunktion. 
Skorstenen skall vara enkel att montera och medge stor valfrihet vid montage.

LANDY 2001 DW har båda dessa egenskaper! Den är välisolerad, har inga värmebryggor och systemet innehåller ett brett urval komponenter för flexibilitet vid montage.


Ladda ner PDF
landy 2001 dw pellets
start1 start2 start3
Starpaket 1 Startpaket 2 Startpaket 3
Konisk övergång 
(DW 37100S)
Enkelrör
( DWO 100-1150)
Täcksvep
( DWO 38100)
Startövergång topp
(500001D)
Konisk övergång 
( DW 37100S)
Enkelrör
( DWO 100-550)
Täcksvep
( DWO 38100)
Startövergång topp
( 500001D)
Konisk övergång 
( DW 37100S)
Enkelrör
( DWO 100-250)
Täcksvep
( DWO 38100)
Startövergång topp
(500001D)tona-skorsten
TONA BlockskorstenTONA-skorstenen är en så kallad tung skorsten med en eller två rökkanaler bestående av ett eller två keramiska foderrör av schamottegel och en yttre mantel av block tillverkade i lättklinkerbetong. Rökrören är isolerade med 35 mm stenullsisolering.

Tillbehör finns för murstensbeklädnad eller putsat utförande ovan tak.


Ladda ner PDF

© Oljebolaget i Skåne AB -