logga

Tillbehör

När en kund investerar i en ny panna och tank är det lite som att ingå ett äktenskap. En panna byter man inte varje dag. Lika viktigt som att pannan håller i kanske 20-25 år är att hela anläggningen fungerar optimalt under sin livslängd. Det gör den bara om rätt laddningskoppel, shuntautomatik, pumpar, ventiler, rördimensioner och installationsmetod används. Alla "länkar" måste vara lika starka.

Laddstyrning till ackumulator tankar
Laddomat 10 Laddomat 21 Rökrörs termostat


laddomat10laddomat21laddomattermostater
Ladda ner PDF Ladda ner PDF Ladda ner PDF


Villavärme reglering
ERA 10 är en elektronisk shuntautomatik för vattenburna radiator- och golvvärmesystem. Den består av motor med inbyggd microprocessorbaserad reglercentral. Reglercentralen har tre lampor som indikerar när den öppnar och stänger, när den nått ändläge samt vid givarfel.

Den har rums- och framledningsgivare vars signaler behandlas i microprocessorn. De enda inställningar som behöver

göras är val av innetemperatur och maximal framledningstemperatur.

ERA 10 har en unik reglerteknik med enbart framledningsgivare och inomhusgivare, vilket gör att önskad inomhustemperatur hålls inom 1° C, oavsett om det utomhusERA 10


era 109x100Ladda ner PDF Dragbegränsaren (Motdragsluckan)


Skorstenens funktion är beroende av väderleksförhållandena och av kapaciteten

på värmeanläggningen. Båda dessa faktorer påverkar draget.

En nödvändig förutsättning är därför att skapa ett konstant drag i skorstenen för

att få en ekonomisk och enhetlig förbränning.

Detta är givetvis viktigt vad gäller nya skorstenar, men kanske i ännu viktigare

när man skall anpassa ny utrustning till gamla skorstenskanaler.

Dragbegränsaren (Motdragsluckan) anpassar skorstenen, inom dess givna

gränsvärden, till värmeanläggningens kapacitet och ger följande fördelar:

Konstant drag under pågående förbränning

Förenklad uppstart av luftdrivna brännare

Smidigare integrering av den gamla skortenen med den nya värmeanläggningen

Borttagning av fukt i skorstenen som uppstår vid perioder av stillestånd.

Vid dessa tillfällen är en dragbegränsare (motdragslucka) oöverträffad i

effektivitet.

Dragbegränsaren (Motdragsluckan) kan monteras i skorstensväggen, eller i

närliggande rökrör utan att den tar för stor plats. 

art 2010art 2011art 2012art 2013art 2014© Oljebolaget i Skåne AB -