logga

solen 2Solen är en enorm tillgång!Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger mer energi än husets totala förbrukning under ett år. Solinstrålningen som når marken varierar något mellan södra och norra Sverige, från drygt 1000 kwh/m2 och år för orter i söder till 800 kwh/m2 och år längst i norr. Solinstrålningen mot ett lutande plan, t ex ett tak i söderläge med 30 graders lutning, är 10-15% högre än solinstrålningen mot marken. Solfångarnas värmeproduktion varierar mellan 300 och 700 kWh/m2 och år, beroende på verkningsgrad och vilken typ av system man använder. 
Solfångare för värme och varmvatten är alltid intressant där behoven överensstämmer med 
tillgänglig solinstrålning.


Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är utmärkta tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med ved eller pelletseldning.


När förbränningstekniken arbetar med låga verkningsgrader under sommaren kan solvärmen stå för hela värmeförsörjningen.


solpaket


Vakuumrör


Fördelen med vakuumrör är att man får ett något jämnare energiuttag då solfångaren är effektivare vid låg solinstrålning på vår och höst.

Detta på grund av att varje absorbator är isolerad i ett vakuum som finns mellan två glasskikt. Detta ger låga energiförluster och mer energi kan transporteras ner i din ackumulatortank.

Solfångaren är robust tillverkad med stomme av aluminium och de integrerade kopparslingorna innehåller minimalt med skarvar. Anslutningspunkterna är välisolerade för att minimera förlusterna.

Effecta vakuumsolfångare finns i två olika storlekar för att passa de flesta hustak. De kan monteras på befintlig takbeklädnad men även direkt på fasaden.


bild 3 solf

Plana solfångare


Effecta ST är en beprövad solfångare vars stomme har prövats hårt i mer än 20 år. Solfångaren är tillverkad helti rostbeständiga material och har en beräknad livslängd på 40 – 50 år.

Genom att använda våra färdiga systempaket får ni en driftssäker solfångaranläggning med få rörliga delar.

En reglercentral startar cirkulationspumpen när solinstrålningen är tillräcklig. Pumpen transporterar energin ner till ackumulatorn där den lagras.

Effecta ST samlar in drygt 400kWh/m² och år. Panelen är med sina patenterade monteringsdetaljer lätt att montera och passar på de flesta takkonstruktioner. Går att få med antireflexbehandlat glas.

solfhel© Oljebolaget i Skåne AB -