logga

pellsam1Pellsam Trygghetsförsäkring !

PellSam har tillsammans med Arctic tagit fram en 6-årig trygghetsförsäkring för konsumenten. Försäkringen ingår i levererad produkt och täcker konsumentens kostnader för självrisk (max 3 000 kr) och avskrivning upp tilltotalt 30 000 kr vid maskinskada. All utrustning som hör till pelletsvärmesystemet och som installerats vid samma tillfälle omfattas av försäkringen; t ex värmepanna, reglerutrustning och rökkanaler (Dock ej förråd).


KonsumentfaktaNär gäller försäkringen?


Försäkringsperioden är 6 år och räknas från dagen för installationen angiven på försäkringsbeviset.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringstagare är på försäkringsbeviset angiven ursprunglig köpare och senare ägare till objektet. Försäkringen gäller endast i Sverige.


Vad gäller försäkringen för?

Försäkrad egendom är det objekt som angivits i försäkringsbeviset och för vilken premie har erlagts.

Försäkringen gäller vid s.k. maskinskada på det försäkrade objektet och ersätter det avdrag för avskrivning som görs genom försäkringstagarens villaförsäkring eller motsvarande försäkring, på i försäkringsbeviset angivet objekt, samt den självrisk som försäkringstagaren har erlagt med anledning av sådan skada. Ersättningen för självrisken maximeras till 3.000 kr.

En förutsättning för ersättning är att skadan har reglerats av försäkrings-tagarens villa/hemförsäkring eller motsvarande försäkring och att avskrivning har gjorts på det försäkrade objektet och/eller att försäkringstagaren har erlagt självrisk.


Allmänna undantag!


Ersättning lämnas inte för:

• Skada som kan ersättas av garanti.

• Skada som kan ersättas enligt konsumentköp- eller konsumenttjänstlag.

• Skada eller förlust som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt, förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott, trolöshet mot huvudman samt olovligt förfogande

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Åtgärder vid skada

Skada skall anmälas omedelbart till Arctic AB, Box 2003, 141 02 HUDDINGE, telefon 08-746 05 60, telefax 08-746 88 49, E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , dock senast 3 månader från det att skadan ersatts via villaförsäkring eller motsvarande.

Försäkringsbevis i original skall bifogas skadeanmälan. Till skadeanmälan skalläven bifogas en kopia på skaderegleringen från din villaförsäkring eller motsvarande försäkring, där eventuellt avdrag för avskrivning samt erlagd självrisk skall framgå.


Vill du veta mera om försäkringsvillkoren? Läs mer här »»

pellsam smallyear

© Oljebolaget i Skåne AB -