logga

Pellsam


pellsam1Oljebolaget i Skåne AB är medlem i Pellsam. Branschorganisation för att främja konsumentens intresse genom trygga, ekonomiska och miljömässigt bra uppvärmningssystem baserade på förnyelsebar energi.


PellSam Nytt NR:1 2007

 http://www.pellsam.se/pellsamnytt/PellsamnyttNr_1_2007.pdf


Certifierad installatör
Oljebolaget i Skåne AB är Certifierad Pelletsinstallatör 

- Nu finns det Certifierade Pelletsinstallatörer som har en verklig och dokumenterad kunskap och erfarenhet, och som kan ge konsumenten ett tryggt och säkert värmesystem där man utnyttjar ett energislag som är bra för såväl miljön som klimatet, Håll utkik efter märket Certifierad Installatör - det lönar sig!

PellSams första Certifierade installatörer har tagit examen
Pelletsvärme i villor och småhus ökade med 33 % under 2006. I takt med att antalet företag som erbjuder tjänster inom pelletsteknik växer så ökar också kraven från såväl myndighet som konsument. Att marknadens aktörer skall vara än mer professionella och kunniga. Något som PellSam som branschorganisation tagit fasta på när man under hösten vidareutbildat - och via skriftliga prov – nu även examinerat Sveriges första kull av Certifierade Pelletsinstallatörer. Syftet med certifieringen är att höja statusen för medlemsföretagen samtidigt som certifieringen skall innebära en trygghetsgaranti för konsumenten.

pellsam2Certifikatet är tidsbegränsat och personligt, d v s det skall förnyas enligt de intervall årsstämman beslutar och följer den person som klarat provet. Certifikatet gäller dock för hela företaget och de arbeten som utgår från den ort där den Certifierade installatören arbetar. Den CertifieradeInstallatören ansvarar för att företaget som helhet uppfyller de krav PellSam ställer.http://www.pellsam.se/installatorer/Certifierade_inst.pdf

© Oljebolaget i Skåne AB -