logga

vanerpannan-loggovanerpannanVarmluft direkt från ved, pellets och spannmål!

Vänerpannan är en unik, svensktillverkad varmluftspanna som eldas med ved, träpellets eller spannmål. Den värmer snabbt upp stora lokaler från 500m³ till 10000m³ och är dessutom miljögodkänd enligt SP.

Mycket talar för att bioenergi kommer att bli ännu fördelaktigare som alternativ uppvärmningsform i framtiden. Sinande oljekällor, skenande elpriser och riksdagsbeslut om krav på minskade utsläpp av bland annat koldioxid innebär i praktiken att vi i framtiden, förutom att spara energi, även måste öka vår användning av bioenergi.

Priset på eldningsolja och elström har stigit kraftigt de senaste åren. Pelletspriset har legat någorlunda stabilt medan priset på spannmål har stagnerat och till och med sjunkit. I runda tal kan vi påstå att priset för fastbränsle uppgår till ca. 40% av priset för olja och elström.Gör dig själv och miljön en tjänst, satsa på Vänerpannan och använd biobränsle.


pelletspannan

Fördelar med Vänerpannan

Fastbränsle ca 40% av oljekostnaden 
Helautomatisk - tänder och släcker själv 
Snabb uppvärmning 
Installera pannan själv Billig investering 
Låg driftskostnad 
Ingen frysrisk - inget vatten 
Möjlighet till flera bränslen 

Ladda ner PDF

© Oljebolaget i Skåne AB -