logga

effecta-logga


effecta-220cPelletspanna 220
Pannans enkla men gedigna uppbyggnad bjuder på många detaljer som gör den enkel att sköta och installera. Den svängbara askluckan är ett sådant exempel, det justerbara rökröret med dragbegränsare ett annat.

Eldstaden är dessutom rejält tilltagen för att öka effektiviteten ytterligare och det blir enkelt att ta ur aska.Modern konstruktion


Pannan är tillverkad för att så lite energi som möjligt skall gå förlorad vid förbränningen. Den effektiva konvektionsdelen gör att verkningsgraden blir mycket hög, 85-90%, vilket ger låg pelletsförbrukning. Effecta Pellets har även ett väl tilltaget utrymme för aska vilket gör att pannan behöver lite underhåll. Automatsotning av konvektionskanaler finns som tillbehör.

Ladda ner PDF

© Oljebolaget i Skåne AB -