logga

ctc


ctc ecoflexCTC EcoFlex

Om du vill ha full valfrihet skall du välja

pelletspannan CTC EcoFlex, en panna

med integrerad brännare för pelletseldning.

CTC EcoFlex har även elpatron och är

förberedd att kopplas ihop med värmepump

CTC EcoAir och CTC EcoPart. Rökkanalerna är 
stående och utan retardrar.I botten på 
eldstaden finns en 42-liters asklåda som är 
enkel att dra ut och tömma. Asklådan räcker till 
denmängd aska som kommer från 1,5 – 2

ton pellets. Brännaren är av typen undermatad 
meduppåtbrinnande låga Detta, tillsammans med 
automatisk brännarstart, innebär att CTC EcoFlex

är bekväm och enkel att sköta.

Varmvattenberedning sker i en värmeväxlare,

som alltid producerar friskt varmvatten efterhand 
som det förbrukas. Pannan har stor vattenvolym

som garanterar hög varmvattenkomfort. 
Rökgastemperaturen justeras enkelt via en 
justerskruv.Pannan har hög verkningsgrad, 
miljöriktig förbränning och är driftsäker.Ladda ner PDF

© Oljebolaget i Skåne AB -