logga

windhager logo slogan 4c
BioWIN - den nya bekväma pelletspannan• Marknadens bästa verkningsgrad • Helautomatisk asktömning

• Helautomatisk rengöring av värmeytorna • Minimala utsläpp
• Helautomatiskt bränslematningssystem

biowin x3
Komfortalternativ Exklusiv Premium Klassik
Underhållsintervall upp till 1 år* upp till 2 månader* upp till 1 vecka*
Rengöring av värmeytor helautomatiskt med spak med spak
Asktömning helautomatiskt asklåda asklåda asklåda
Pelletsmatning helautomatisk matning helautomatisk matning magasin
Dimensioner 1028 x 733 x 1889 1102 x 733 x 1889 1102 x 733 x 1461

Ladda ner PDF

BioWin2

© Oljebolaget i Skåne AB -