logga

stocksbro logga

biosol kopieraBio-Sol
Bio-Sol panna erbjuder en utbyggbar lösning för ekonomisk och ekologisk uppvärmning av bostadsfastigheter, industrilokaler etc. upp till 350 m2.

Solenergi Det renaste och miljövänligaste energialternativet.

Pellets Bekvämt och ekonomiskt biobränsle som inte

påverkar växthuseffekten.

Ackumulator Välisolerad tank för effektiv energilagring.

Kompakt konstruktion

Bio-Sol panna består av en stående cylindrisk ackumulatortank med två slingor för varmvatten och en slinga i botten för koppling

till solvärme. Varmvatten- och solslingorna är ytförstorade för optimal varmvattenkapacitet och maximalt solutbyte. Biobränslepannan

är inbyggd i pannans övre del. Konstruktionen medger etappvis utbyggnad för utnyttjande av olika energislag såsom pellets, olja, gas och el. Vid pelletseldning ansluts en 10-20 kW framåtbrinnande pelletsbrännare till pannan. Pannan är försedd med elpatron samt förberedd för anslutning av solvärme. Alla anslutningar är placerade på pannans topp eller baksida.

Patenterad konstruktion nr 511845.


Ladda ner PDF
Den unika konstruktionen med alla funktioner i en enhet är platsbesparande och förenklar både installation och skötsel.


System lösning för BioSol pannan kan se ut så här:

biosol-system-2© Oljebolaget i Skåne AB -