logga

biomatic 201 kopiera
Ariterm pelletssystem - komplett
 
från förråd 
till panna/brännare. 

Marknadens bekvämaste!
Biomatic 20+En pannkonstruktion med modern design har i Biomatic 20+ förenats med vår erkänt säkra och tillförlitliga pelletsbrännare. Bekvämlighet, miljöprestanda och verkningsgrad är bästa tänkbara för att uppfylla kraven på lätthanterlig och effektiv pelletseldning.Biomatic 20+ har ett stående konvektionssystem som minskar beläggningarn vilket gör att pannan kan bibehålla en hög verkningsgrad mellan serviceintervallerna.Servicebehovet är beroende av pelletskvalitet och uttagen effekt (bränsleåtgång) och varierar under årstiderna.Den väl tilltagna askbehållaren är enkel att dra ut och tömma. Behållaren har en volym på 50 liter som motsvarar den mängd aska man normalt får vid förbränning av ca 2 ton pellets vid 0,5 % askhalt och normal volymvikt. Ladda ner PDF

Biomatic 30+
Ladda ner PDF

Biomatic 50+
Ladda ner PDF


pellsam smallyear


ariterm group

bionet1 kopiera
Bionet


Ariterm Bionet är en liten och smidig pelletspanna med integrerad pelletsbrännare. Effekten på 12 kW räcker till de flesta villasystem och dess kompakta format möjliggör installation även i trånga utrymmen. Dessutom passar Ariterm Bionet utmärkt i kombination med solvärme, genom att pannan kopplas till en varmvattenackumulator förberedd för solvärme.

Ladda ner PDF


pellsam smallyear

© Oljebolaget i Skåne AB -