logga

Pelletspannor
Integrerade pelletspannor jobbar med en hög verkningsgrad. Brännare och panna är sammanbyggda till en enhet. Pelletspannan är likt en traditionell värmepanna där man har byggt in en pelletsbrännare i själva pannan. Detta är normalt den bästa tekniken i och med att delarna redan från början är anpassade till varandra. Eftersom en pelletspanna är specifikt anpassad till bränslet kan man ofta uppnå en bättre prestanda än när man sätter en brännare i en befintlig panna med några år på nacken. biomatic insideBiomatic 20+ har ett stående konvektionssystem det minskar beläggningarna vilket gör att pannan kan bibehålla en hög verkningsgrad mellan serviceintervallerna.

© Oljebolaget i Skåne AB -