logga

Pelletsbrännare

Sänk din uppvärmningskostnad med en pelletsbrännare i befintlig oljepanna. Vi installerar pelletsbrännare av ledande leverantörer Ariterm, Ecotec och Pellx.

Ariterm och EcoTec använder sig av undermatningsprincipen och är uppåt brinnande.

Pellx övermatad framåt brinnande.

undermatad


Undermatningsprincipen tvingar allt bränsle underifrån att passera igenom förbränningzonen. Detta medför att även de minsta partiklarna långsamt tvingas igenom och förbränns helt innan askpartiklarna lämnar brännkoppen.overmatad

Vid övermatningspricipen sker påfyllning av bränsle så att askan hindras att lämna brännkoppen på ett naturligt sätt. Brännkoppen skall rengöras från aska och slagg minst 1 ggr i veckan vintertid. Kan kompletteras med askutmatning.

Verkningsgrad och pannbyte?

Om du väljer att byta energislag till pellets från t.ex. olja bör du även funderapå att byta din panna. Ofta installeras pelletsbrännare i befintliga äldre kombinationspannor 
som inte är avsedda för pelletseldning. Resultatet blir ofta en mycket låg verkningsgrad. Om du även byter till en högeffektiv pelletspanna sänker du dina uppvärmningskostnader ytterligare.


Utöver detta ökar bekvämligheten med mindre sotning och skötsel!

© Oljebolaget i Skåne AB -