logga

SvanmärkningVad är Svanmärkt pellets?

Svanmärkning av pellets inbegriper krav vid tillverkning, transport och lagring. Syftet är att peka ut den bästa kvaliten ur miljösynpunkt. Det är möjligt att Svanmärka pellets avsedd främst för privat användning i små till mellanstora anläggningar. Dessa pannor och kaminer används ofta i tätbebyggda områden. 

För att utsläppen ska ha så liten påverkan på miljö och hälsa som möjligt måste förbränningen vara optimal. Det innebär att pelletsen måste ha en hållbar och jämn kvalitet samt storleksmässigt vara anpassad till eldstaden. De fysikaliska egenskaperna som täthet, storlek och fukthalt får inte variera alltför mycket.


Varför välja Svanmärkning?Tillverkaren och återförsäljarna får använda varumärket Svanen i sin marknadsföring. Svanmärket är mycket välkänt och har mycket hög trovärdighet inom Norden. 
Svanmärket är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att kommunicera vilka bränslen som ur miljösynpunkt är bäst på marknaden, vilka bränslen som testats av ett tredjepartslaboratoium och vilka tillverkare som stegvis anpassar bränslet till värmekällor för ett hållbart samhälle. 
Genom Svanmärkningen når tillverkaren en växande skara professionella användare och privatpersoner, vars önskan är att minska miljöbelastningen genom att använda Svanmärkta pannor och kaminer i kombination med Svanmärkt pellets. Detta för att orsaka minsta möjliga belastning på miljön vid uppvärmning av bostadshus och andra lokaler. 
Miljöfrågor är komplexa och det är svårt att väga den ena parametern gentemot den andra. Kommuner och andra användare har länge efterfrågat en hjälp där bedömningen är gjord på ett trovärdigt sätt. Svanen visar vägen för detta.

Aktuella pelletskvaliteter 

Kriterierna gör det möjligt att Svanmärka pellets som är lämplig att använda till pannor och kaminer för privat användning. Pannorna kan dock vara så pass stora att de kan användas för uppvärmning av mindre flerfamiljshus, skolor etc. Vid användning i Svanmärkta pannor och kaminer skapas förutsättning för en optimal förbränning. 
Råvaran till pellets för Svanmärkning ska i princip vara ren träråvara.


© Oljebolaget i Skåne AB -