logga

Ariterm groupNu behöver du ingen skorsten!

Tag närmaste väggen!


Drag1-2


drag prodbild
Drag

Med KMP Drag behövs ingen skorsten
KMP Drag är en unik lösning som gör det möjligt att installera pelletskaminerna
Mysinge och Solberga utan skorsten vid en yttervägg. Vid installation av Drag får du bara en bråkdel av kostnaden jämfört med en vanlig skorsten.

Säker och patentsökt konstruktion
Drags patentsökta konstruktion sänker temperaturen på rökgasen till helt ofarliga nivåer genom att rökgasen från kaminen blandas med uteluft innan den leds ut. Den fläktstyrda rökkanalen Drag är Typgodkänd (Swedcert 0752). Under utvecklingsarbetet med Drag har Ariterm samrått med Skorstensfejarmästarnas Riksförbund (SSR).

Se mer under Pelletskaminer/Ariterm

effecta-logga-egen

mullvad kopiaMULLVADEN:

Mullvaden ger helt nya möjligheter vid eldning av bulkpellets, konstruk­tionen är lika enkel som den är genial. Man kan själv enkelt bygga ett förråd, eller köpa ett av våra modulförråd. Du behöver nte tänka på krångliga bottenskruvar eller rasvinklar för pelletsen.

Mullvaden placeras efter fyllning ovanpå på pelletsen där den gräver sig ner till botten av förrådet där han sedan kravlar omkring och samlar in den pellets som finns kvar.
sug-effectaTRANSPORTEN:

Med Mullvad och tillhörande sugenhet, får du möjlighet att använda en helt ny komfort och funktion på pelletsvärme. Förrådet kan pla­ceras där det passar bäst i huset, eller kanske i garaget 25 meter bort.

Du vet säkert redan att pellets är ekonomiskt och miljöriktigt, att arbets­insatsen blir mindre och att priset sänks ytterligare genom bulkleverans gör det hela ännu trevli

© Oljebolaget i Skåne AB -