logga

mafa1Mafa vakuumsugVakuumsugsystemet är uppbyggt av två grundpaket, ett för utmatningsskruven samt ett för sugdelen vilken kan levereras för 25 alt 45 m sugslang.Paketet för utmatningsskruv består av:


Ändinloppsstyrning, rör, slangklämmor, centrumrör, drivtapp, suganslutning 2x50 mm samt snäckväxelmotor 29 rpm 0,18kW 1-fas inkl. termokontakt.Paketet för sugdelen består av:


Avskiljare med cyklonfyllning, utmatning genom spjäll med motvikt inkl. induktiv givare. Sugenhet med separat kyld fläkt. Tvättbart polyesterfilter på 2,4 m2 för filtrering av utsugsluften. Ljuddämparsats inkl. ljuddämpare, rör, böjar och lim. Elstyrning i form av kretskort och reläkort.

Kapacitet: c:a 135 kg/timvacuumsug


effecta-logga-egen
Effekta vakuumsystem "Mullvaden"


frrd 2© Oljebolaget i Skåne AB -