logga

För att du ska få en så smidig, bekväm och billig hantering av din pelletsvärme som 
möjligt kan du köpa Mafas bulkförråd av oss alternativt bygga ditt eget förråd.


Några saker som du bör tänka på innan du sätter igång.

 • Förrådet bör rymma minst 3 ton pellets för att du ska kunna få din pellets 
  fraktfritt levererad. Tänk dock på att du dessutom måste ha lite kvar innan 
  nästa beställning samt att det normalt inte går att fylla ovanför påfyllningsrörets 
  nivå. Vi rekommenderar därför en total volym på minst 7-8 m3. • Avståndet mellan inblåsningsröret och motstående vägg bör vara minst ca 2 
  meter för att pelletsen inte ska förstöras mot väggen. För hög fyllnadsgrad 
  bör inblåsningsröret mynna i en inblåsningsränna. För att dämpa pelletsen 
  hänger man en kraftig gummimatta en bit från väggen eller att använda 
  ett inblåsningsrör med ökande diameter. • För att minimera slitaget på pelletsen bör du placera förrådet så att minsta 
  möjliga slanglängd behövs från bulkbilen. Helst mindre än 10 meter. • Det är också viktigt att förrådet är tätt för att undvika problem med damm, 
  använd därför silkon i alla skarvar. • Påfyllningsröret ska ha en 4 tums hankoppling för att passa bulkbilens slang. 
  Kopplingen bör inte placeras högre än 1,5 meter över marken. Vid lodrät 
  montering är lägsta höjd 75cm medan en vågrät koppling kan placeras ned 
  till 10 cm över marken. • Koppling och matningsskruv köper du av oss. • Tänk på att undvika rörskarvar och böjar i största möjliga mån, eftersom 
  dessa ger slitage på din pellets. • Du får absolut inte använda plaströr i ditt pelletsförråd eftersom dessa kan 
  ge upphov till statisk elektricitet. • Förrådet bör slutligen förses med ett avluftningsrör som placeras högt så att 
  det inte riskerar att bli igentäppt när förrådet är fullt. Röret bör ha en diameter 
  på minst 2x160 mm och ett filter som dammskydd.

  Vi har produkterna och kunskapen för att du skall få en bra förrådslösning!
  Kontakta oss för råd och prisuppgift


© Oljebolaget i Skåne AB -